Behandeling

BSM

BSM staat voor Brain Stimulating Method (ofwel Brein Stimulerende Methode). BSM-de Jong is een methode die ervan uitgaat dat leer-, ontwikkelings- of gedragsproblemen vaak een lichamelijke oorzaak hebben. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en eigen tempo. In deze ontwikkeling is het centrale zenuwstelsel belangrijk. De BSM-de Jong therapie richt zich daarom ook op het functioneren van het centraal zenuwstelsel en het brein.

Een BSM-de Jong therapeut zoekt naar de oorzaak en samenhang van klachten om zo de oorzaak van ontwikkelings- leer- en/of gedragsproblemen van het kind op te sporen. De methode gaat ervan uit dat veel van deze problemen een lichamelijke oorzaak hebben. Een kind laat nooit zomaar bepaald gedrag zien. Het kind is bijvoorbeeld niet druk omdat het druk wil zijn of verdrietig of lastig. Bij ontwikkelings-, leer- of gedragsproblemen is het lichaam van het kind uit balans en het kind reageert daarop. De oorzaak van het uit balans zijn ligt vaak in het zenuwstelsel en het brein. De prikkeloverdracht van én naar het brein en/of organen werkt niet voldoende. Daarom kan het lichaam alle processen niet goed aansturen. 

Oorzaak
Essentieel is dat een BSM-therapeut niet het symptoom behandelt maar zoekt naar de oorzaak van het probleem. Met behulp van motorische oefeningen worden bepaalde delen van het zenuwstelsel en het brein geprikkeld, zodat de lichamelijke processen weer beter verlopen en het lichaam weer in balans komt. Ook geeft de BSM-de Jong therapeut voedingsadviezen om het lichamelijke evenwicht te verbeteren. Als een kind of volwassene beter in balans is zal het zich goed voelen en ruimte hebben zich verder te ontwikkelen. 

Johanson IAS
Horen is slechts de eerste stap in het proces van spraakwaarneming. Wanneer de oren kunnen ‘horen’, hoeft spraak nog niet te worden verstaan. Nadat de oren het geluid hebben opgevangen, moet dit in de hersenen verwerkt worden tot een betekenisvolle boodschap.  Dit deel van het proces wordt auditieve verwerking genoemd.

Johanson IAS (Individualised Auditory Stimulation) is een individuele auditieve stimulatie die als doel heeft de auditieve verwerking van het kind of de volwassene te verbeteren. Met een aantal hoortesten wordt vastgelegd of de verwerking van auditieve informatie goed verloopt en of er sprake van overgevoeligheid voor bepaalde geluiden op bepaalde toonhoogtes is. 

Stoornissen
Bij auditieve verwerkingsstoornissen hebben kinderen/volwassenen moeite met het verwerken van auditieve informatie. Voorbeelden van mogelijk aanwezige auditieve verwerkingsstoornissen zijn:

  • Moeite met het verstaan in omgevingsruis
  • Moeite met het kunnen volgen van lange gesprekken
  • Moeite met het voeren van telefoongesprekken
  • Moeite met het onthouden van informatie
  • Overgevoeligheid voor geluid
  • Verkeerd verstaan van woorden (bijvoorbeeld b/d/t/ verwisseling)
  • Snel afgeleid zijn
  • Moeite met het uitvoeren van langere of complexere opdrachten of instructies
  • Moeite met het verdelen van de aandacht
  • Moeite met het lezen en spellen (dyslexie)

Met een checklist en hoortesten kijken we of er sprake kan zijn van auditieve verwerkingsproblemen.  Mocht dit zo zijn dan kan de Johanson IAS ingezet worden.  Deze methode stimuleert met op maat gemaakte muziek de frequenties waarop auditieve informatie minder goed verwerkt wordt of zorgt ervoor dat de toonhoogtes waar de overgevoeligheid ligt, geremd worden.

Logopedie en BSM-de Jong

BSM-de Jong kan specifieke ondersteuning bieden aan de logopedische behandeling. Bij het spreken, begrijpen, communiceren, lezen, spellen en schrijven zijn er verschillende hersengebieden actief. Als deze gebieden minder goed geprikkeld worden, kan het zijn dat een kind problemen ervaart op een van deze gebieden. Een BSM-de Jong therapeut kan het functioneren van deze hersengebieden stimuleren. 

Hieronder volgen voorbeelden van gebieden waar de BSM-de Jong therapeut aan kan werken ter ondersteuning van de logopedische behandeling.

Motoriek
Om te spreken doet een kind een beroep op zijn motoriek. Als deze motoriek zwakker aangestuurd wordt kan het kind uitspraakproblemen of bijvoorbeeld open mondgedrag hebben. Met BSM-de Jong kunnen we de algehele motoriek en ook de spraakmotoriek stimuleren, zodat de basis voor het kind beter is en het de verschillende klanken met behulp van de logopedist makkelijker kan verwerven. 

Taal- en spraakontwikkeling
Voor het goed verlopen van de taal- en spraakontwikkeling is het essentieel dat de auditieve verwerking goed verloopt. Als een kind niet alle klanken goed hoort, door een verminderde auditieve verwerking, kan het kind deze klanken vaak ook niet goed uitspreken. De spraak wordt daardoor minder goed verstaanbaar. 

Gehoor
Het minder goed kunnen horen van klanken kan ook leiden tot het minder goed kunnen spellen en lezen. Als je niet goed kan horen welke klank er gezegd wordt, kan je ook niet goed bedenken welke letter je moet schrijven en herken je deze letters niet goed bij het lezen. Verder kunnen problemen in de auditieve verwerking leiden tot het minder goed kunnen begrijpen van wat er gezegd wordt. Kinderen vragen dan veel om herhaling en kunnen instructies van de leerkracht niet goed begrijpen.
Met BSM- de Jong kunnen we de auditieve verwerking en de gerichtheid op auditieve prikkels verbeteren. Ook kan Johanson IAS hier een geschikte aanvullende behandeling voor zijn. De BSM-de Jongtherapeut heeft verschillende mogelijkheden om de auditieve verwerking te onderzoeken en maakt op basis van dit onderzoek een behandelplan op maat voor het kind. De BSM-de Jong therapeut kan daarmee de logopedische behandeling goed ondersteunen, zodat jouw kind duidelijk kan spreken, goed kan lezen en spellen en goed kan begrijpen wat er gezegd wordt.

Visuele verwerking
Voor het goed kunnen leren lezen is, naast een goede auditieve ontwikkeling, ook een goede visuele verwerking nodig. De opticien meet vaak de sterkte van het zien, maar naar andere aspecten van het zien wordt niet altijd gekeken. Om goed te leren lezen is het belangrijk dat de spieren van de ogen goed werken en dat de ogen goed samenwerken. Belangrijk is ook dat de ogen een goede volgbeweging kunnen maken, dat de visuele prikkels goed naar de visuele schors gebracht en dat deze dan goed verwerkt worden.
Een BSM-de Jongtherapeut onderzoekt de visuele verwerking en traint dit met bijvoorbeeld motorische oefeningen. Als de ogen goed samenwerken en de visuele prikkels goed verwerkt worden zijn de voorwaarden voor het lezen optimaal en kan er met de logopedist (of dyslexiespecialist) verder gewerkt worden aan het leren lezen. 

Concentratie
Een andere voorwaarde om goed te kunnen (leren) lezen is een goede concentratie. Je goed kunnen concentreren is uiteraard ook een belangrijke voorwaarde voor de hele ontwikkeling van het kind, voor het goed mee kunnen doen op school en tijdens de logopedie. Er zijn natuurlijk meer belangrijke aspecten die je als kind nodig hebt om je goed te kunnen ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn het hebben van een goed geheugen en goed kunnen automatiseren.  Als een kind op een van deze vlakken problemen heeft, kan de BSM-de Jong therapeut ondersteuning bieden. Zodat het kind zich goed kan focussen, het geleerde goed kan onthouden en bijvoorbeeld spellingsregels kan automatiseren. 

Blokkades opheffen
De BSM-therapeut zorgt met haar therapie ervoor dat blokkades in de zenuw, die bijvoorbeeld ook de stembanden, de ademhalingsspieren en spijsvertering stimuleren, opgeheven worden. De logopedist behandelt mensen met stemklachten en globusklachten (brokgevoel in de keel). Door de zenuw vrij te maken maakt de BSM de Jong therapeut als het ware de weg vrij voor de stemtherapie!

Ondersteuning
Binnen de praktijk zal ik geen specifieke logopedische behandelingen uitvoeren. Maar ik kan met BSM-oefeningen wel ondersteuning bieden aan de logopedische behandeling. Die ondersteuning kan liggen in het verbeteren van de voorwaarden, die bijvoorbeeld belangrijk zijn voor het ontwikkelen van de taal-, spraak- en communicatie, zoals concentratie, aandacht en/of auditieve verwerking. Ook zijn er mogelijkheden om de motoriek en spraakmotoriek te verbeteren. 

Voor verdere informatie zie www.brainstimulatingmethod.nl